EKDV-602 - 佐知子2019年番号 Jカップ童顔メガネ巨乳

EKDV-602 - 佐知子2019年番号 Jカップ童顔メガネ巨乳

盖脾胃之土,必得命门之火以相生,而后土中有温热之气,始能发生以消化饮食。一剂而厥定,再剂而身凉矣。

予实悯之,故又论及此。不若单治太阳,使太阳之邪不能深入,而阳明之火不治而自散耳。

 此等之病,老人最多,老人耳聋,虽高寿之征,似可不必施治。但邪犯胃与心包,暂痛而不常痛也,断无饥重而饱轻者。

卧主肾,肾气既逆,安得而卧耶。此方不全去定心,而反去补肝以平木,则火不易动;补肺以养金,则木更能静矣。

夫肝气最急,郁则不能急矣,于是肾气来滋,至肝则止;心气来降,至肝则回,以致心肾两相间隔,致有遗忘也。 然加入白芍,则能平肝木之气矣。

火既安于肾宅,血自止于胃关,何必用黄柏、知母以泻火,用香薷、藿香以散暑哉。倘仍然麻木,前方加倍,再服四剂,未有不愈者。

Leave a Reply