sekutv网址大片在线播放

sekutv网址大片在线播放

惟肾水太虚,而后肾火无制,始越出于肾宫,而关元之气不能挽回,直奔于肺而作喘矣。下受者膀胱先受之,上受者肺经先受之。

治法急补其君相之火,而佐之祛痰之味。今猝倒而心中明了,状似阳虚,而非阳虚,此乃阴虚之中耳。

惟是一二剂之后,不可多用者,头痛既久,不独肝胆血虚,而五脏六腑之阴阳尽虚也。然而火能生土,而亦能害土,火不来生,则土无生气,火过来生,则土有死气矣。

风寒湿感一邪,而气即不能宣矣。火之有余,实水之不足,治法大补肾中之水,则水足以制火,火不上冲而烦自止矣。

心喜寒,而心包喜温,所以寒气一入包络,即拂其性矣,况又有痰气之侵乎。肝不能得痰之益,反得痰之损,则肝之燥结可知。

春月伤风,汗多,微发热恶风,人以为传经之邪,入阳明胃中也,谁知伤风春温之症,亦有邪入胃者乎。 一剂而身热解,二剂而头痛鼻塞尽愈。

Leave a Reply