Vol.074女神Cris_卓娅祺私房白色情趣内衣半脱露豪乳极致诱惑写真[47P]_卓娅祺_网红馆

Vol.074女神Cris_卓娅祺私房白色情趣内衣半脱露豪乳极致诱惑写真[47P]_卓娅祺_网红馆

自有高低之分如此。人参、黄,非此引之,不能上行。

主风邪冲心,虚劳疳。《古乐府》云∶氍毹五木香,皆指此也。

凡一切饮食药毒,蛊毒瘴气,河豚、土菌、死牛马等毒,并用凉水磨服一锭,或吐或利即愈。时珍曰∶子午乃少阴君火对化,故苦参、黄柏之苦寒,皆能补肾。

崔实《四时月令》作香泽法∶用清油浸兰香、藿香、鸡舌香、苜蓿叶四种,以新绵裹,浸胡麻油,和猪脂纳铜铛中,沸定,下少许青蒿,以绵幂瓶,铛嘴泻出,瓶收用之。一切心痛∶大芎一个,为末,烧酒服之。

 牛膝汁丸绿豆大。其治大风有功,况风热细疹乎?

好古曰∶同辛夷、细辛用治鼻病,入内托散用长肌肉,则入阳明可知矣。颂曰∶《尔雅》杜又名土卤,然杜若亦名杜衡,或疑是杜若。

Leave a Reply